هیئت های پارلمانی ایران و عراق

میدل ایست نیوز: شاخوان عبدالله، نائب رئیس دوم پارلمان عراق، در محل اقامتش در سئول پایتخت کره جنوبی میزبان هیئت پارلمانی ایران بود.

براساس بیانیه پارلمان عراق، سمیه رفیعی، رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ایران و هیئت همراه با عبدالله دیدار و گفت وگو کردند.

در این دیدار شماری از پرونده ها و مسائل دارای اهمیت مشترک علاوه بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور همسایه بررسی شد.

پرونده آب و سهمابه عراق و لزوم رهاسازی مستمر آب به سوی عراق از دیگر محورهای گفت وگوی طرفین بود.

گفتنی است یک هیئت پارلمانی از عراق به ریاست نائب رئیس دوم پارلمان عراق برای مشارکت در بیستمین دوره از مجمع عمومی پارلمان های آسیا و اقیانوس آرام به سئول رفته است.

ما را در تلگرام دنبال کنید ما را در تلگرام دنبال کنید