Afghan Asylum seeker
Afghan Immigrant
Afghan migrant
Asylum seeker
Asylum seeker
China
محورهای موضوعی
ایران، این فقط ورزش نیست!
January 20, 2024
نتایج یک نظرسنجی در غزه و کرانه باختری
January 20, 2024
چرا ۱.۲ عراقی آواره از برنامه های انتخاباتی کاندیداها غایب هستند؟
January 20, 2024
دلیل اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان
January 20, 2024

افکارسنجی در روز ملی عربستان

نتایج افکارسنجی جدید سعودی به مناسبت روز ملی این پادشاهی؛ ۹% مردم در جشن‌های خیابانی شرکت می‌کنند.
January 20, 2024

آزار سایبری نوجوانان در سال ۲۰۲۲

January 20, 2024

موسم ریاض؛ عربستان به آرمان فلسطین از پشت خنجر می زند!

January 20, 2024
مهر 1402

گزارش ویژه جامعه و فرهنگ ملل

مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی
بیشتر

بخش برگزیده

آزار سایبری نوجوانان در سال ۲۰۲۲

فرانسه «تلاش‌های غیرقابل انکاری» را برای اجرای سیاست خارجی فمینیستی از طریق زنانی که در پست‌های عالی وزارتی هستند، انجام داده است،
January 20, 2024

موسم ریاض؛ عربستان به آرمان فلسطین از پشت خنجر می زند!

فرانسه «تلاش‌های غیرقابل انکاری» را برای اجرای سیاست خارجی فمینیستی از طریق زنانی که در پست‌های عالی وزارتی هستند، انجام داده است،
January 20, 2024

ایران، این فقط ورزش نیست!

فرانسه «تلاش‌های غیرقابل انکاری» را برای اجرای سیاست خارجی فمینیستی از طریق زنانی که در پست‌های عالی وزارتی هستند، انجام داده است،
January 20, 2024

نتایج یک نظرسنجی در غزه و کرانه باختری

فرانسه «تلاش‌های غیرقابل انکاری» را برای اجرای سیاست خارجی فمینیستی از طریق زنانی که در پست‌های عالی وزارتی هستند، انجام داده است،
January 20, 2024

پرونده ویژه

آخرین خبرها

آزار سایبری نوجوانان در سال ۲۰۲۲

January 20, 2024

موسم ریاض؛ عربستان به آرمان فلسطین از پشت خنجر می زند!

January 20, 2024

ایران، این فقط ورزش نیست!

January 20, 2024

آزار سایبری نوجوانان در سال ۲۰۲۲

January 20, 2024

موسم ریاض؛ عربستان به آرمان فلسطین از پشت خنجر می زند!

January 20, 2024

ایران، این فقط ورزش نیست!

January 20, 2024

آزار سایبری نوجوانان در سال ۲۰۲۲

فرانسه «تلاش‌های غیرقابل انکاری» را برای اجرای سیاست خارجی فمینیستی از طریق زنانی که در پست‌های عالی وزارتی هستند، انجام داده است،
تهران، خیابان انقلاب اسلامی بین خیابان ولیعصر(عج) و برادران مظفر- پلاک ۹۰۷
محورهای موضوعی
Afghan migrant
Asylum seeker
China
energy trade
Iranian Diaspora
نخستین دوره جایزه ملی پژوهش های برتر روابط فرهنگی بین المللی، در زمینه های تألیف و ترجمه کتاب، تألیف مقاله، پایان نامه تحصیلات تکمیلی و گزارش سیاستی برگزار می شود...